Facebook

Vážení kolegové, přátelé, přednášející a sponzoři

 

Vědecká konference "Česká chromatografická škola - HPLC" patří mezi pravidelná setkání odborníků pracujících v oblasti analytické chemie se zaměřením na separační metody, zejména HPLC/UHPLC, SFC a kapilární elektroforézu.

 

7. ročník odborné konference "Česká chromatografická škola - HPLC 2019" pořádá zapsaný spolek Česká chromatografická škola a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Katedra analytické chemie ve spolupráci s projektem STARSS (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EFRR).

 

 

Termín konference: 12.-15.5. 2019

Místo konference: Vinařství u Kapličky

 

 

Konference je organizována jako setkání techniků, pracovníků v laboratořích, studentů, vědců a zástupců firem. Konference je zaměřena zejména na praktické aplikace a je vhodná jak pro pracovníky QC laboratoří, tak pro studenty a učitele vysokých škol.

 

Hlavním cílem konference je dlouhodobé technické a odborné vzdělávání pracovníků v oboru a dále si klade za cíl vytvořit prostor pro spolupráci mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

 

 Oficiální jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina.

  

Na konferenci je nutné se registrovat předem.

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

 

 

 

Partner konference:

Starrs

Generální sponzor konference:

 

Waters logo

 

 

 

 

 

Sponzoři konference:

Pragolab-Thermo

Labicom logo

HPST logo

 

Chromservis

 

 

Merck logo

 

 

Perkin Elmer

 

 

Shimadzu logo

 

 

Metrohm logo

 

Cayman pharma logo

 

Watrex logo

 

ALS logo

 

 

 Quinta Analytica

 

 

      In Memory of Ing. Ivan Podzimek, CSc.

Ivan Podzimek

 

Copyright © 2019 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.