Facebook

Vážení kolegové, přátelé, přednášející a sponzoři

 

Vědecká konference "Česká chromatografická škola - HPLC.cz" patří mezi pravidelná setkání odborníků pracujících v oblasti analytické chemie se zaměřením na separační metody, zejména HPLC/UHPLC, SFC a kapilární elektroforézu, ale i další techniky.

Konference je organizována jako setkání techniků, pracovníků v laboratořích, studentů, vědců, akademických pracovníků a zástupců firem a je zaměřena zejména na praktické aplikace.

Hlavním cílem konference je dlouhodobé technické a odborné vzdělávání pracovníků v oboru. Dále si klade za cíl vytvořit prostor pro spolupráci mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

9. ročník odborné konference "Česká chromatografická škola - HPLC.cz 2023" pořádá zapsaný spolek Česká chromatografická škola a Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy ve spolupráci s projektem STARSS (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaného z EFRR).

 Starss logo

 

Termín konference: 14. - 17. 5. 2023

Místo konference: Vinařství u Kapličky

 

Oficiální jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina.

  

Na konferenci je nutné se registrovat předem.

 

Všichni jste srdečně zváni!

 

Generální partner konference:

Pragolab - thermo logo

 

 

Hlavní partneři konference:

 

 HPST logo

  

Waters logo new

 

  

 

Perkin Elmer

 

 

 Chromservis logo

 

 

 

 

Shimadzu

 

 

 

Phenomenex 

Partneři konference:

 

 Merck logo

 

 Cayman logo

 

 

 Alchimica

 

 

Mediální partneři konference:

 

LabRulez logo 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.