Facebook

Služby

Poradenství a služby

 Sluzby

 • validace analytických metod (ICH, FDA) – validační zpráva, validační protokol
 • vývoj a optimalizace HPLC a SFC metod
 • chirální separace v LC a SFC
 • akreditace – předaudity, příručka jakosti, zákaznické audity
 • přednášková činnost, školení na míru
 • literární rešerše (abstrakt, full text)
 • statistické zpracování analytických dat
 • metodiky a podpora HPLC (potraviny, krmiva, léčiva)
 • konfirmace/kvalifikace HPLC přístrojů (LC/UV, LC/FLD, LC/MS; konfirmační/kvalifikační protokol)

 

Reference

 • Apigenex s.r.o. 
 • ALS Czech Republic, s.r.o.
 • Aveflor a.s.
 • Pragolab s.r.o.
 • OSEVA PRO s.r.o. 
 • IREL, spol s.r.o. 
 • Zkulab s.r.o.
 • ANALAB PRAHA, spol. s r.o.
 • Česká membránová platforma o.s. (CZEMP)
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Laboratoř výživy a kvality masa ryb
 • Cymedica spol. s r.o.
 • BDL Czech Republic s.r.o.
 • Tekro spol. s r.o.
 • Centrální laboratoř, s.r.o. Čekanice
 • Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. 
 • UNIVIT s.r.o.
 • Medicem Institute, s.r.o.

 

Spolupráce se středními školami

 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha, Alšovo nábřeží 63

Spolupráce s vysokými školami

 • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • Ústav analytické chemie VŠCHT Praha
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Copyright © 2023 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.