Facebook

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Česká chromatografická škola.

 

 

Zapsaný spolek Česká chromatografická škola je dobrovolným sdružením občanů, v němž se sdružují příznivci a uživatelé analytické chemie. Česká chromatografická škola jako občanské sdružení bylo založeno ke dni 03.11. 2008. V roce 2016 přešlo dle občanského zákoníku na zapsaný spolek. Našim cílem je propagace, šíření a podpora analytické chemie, především HPLC, GC a CE, jako základních separačních metod. Vzdělávání v oblasti separačních metod bychom chtěli pojmout jako kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností nad rámec obecného vzdělání.  

 

Za tímto účelem pořádáme vzdělávací semináře pro širokou odbornou veřejnost na tato témata, završené jednou za 2 roky konferencí "Česká chromatografická škola – HPLC".

 

Na těchto stránkách najdete informace nejenom o naší činnosti, ale hlavně kalendář školení a seminářů a náplň jednotlivých školení. Budeme rádi, pokud se Vám naše stránky budou líbit a těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich akcí.

 

Podívejte se do nové záložky "Služby", kde najdete seznam produktů a služeb, které poskytujeme.

 

 

 

LabRulez LCMS

 

Copyright © 2024 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.