Facebook

Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2022

 

Chiranal

Symposium "Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2022" patří k periodickým setkáním odborníků působících v oblasti separačních metod. Konferenci pořádá Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Českou společností chemickou a Českou společností pro hmotnostní spektrometrii jako setkání vědců z univerzit, akademických ústavů a odborníků z rutinních analytických laboratoří.

Vědecký program se bude zabývat všemi oblastmi separační vědy od základního po aplikovaný výzkum v chemii, fyzice, biologii, medicíně, forenzní vědě a příbuzných oborech. Oficiálními jazyky konference jsou angličtina, čeština a slovenština. Informace o konferenci naleznete na následujících stránkách.

 

POKROKY V CHROMATOGRAFII A ELEKTROFORÉZE 2022 & CHIRANAL 2022,

OLOMOUC, 13. - 16. ČERVNA 2022

Další informace naleznete zde.

 

Copyright © 2023 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.