Facebook

Semináře

Přihláška na kurz 

Termín: 18.4. 2018

Na kurz se přihlásíte vyplněním níže uvedeného formuláře. 

 

Cena kurzu: 3 900,- Kč

 

Kurz je omezen kapacitou učebny (16 míst).

 

Počet volných míst: 5.

 

Formulář vyplňte správně (zejména e-mail), na jeho základě Vám bude vystaven daňový doklad (faktura), který Vám bude doručena emailem.

Formulář je platný pouze pro jednu osobu, v případě registrace více osob z jedné firmy registrujte každého účastníka samostatně.

Odeslání formuláře je považováno za závaznou přihlášku, proto si před jeho odesláním důkladně prostudujte smluvní podmínky.

 

Pokud chcete potvrzení podle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských profesích (dříve KVVOPZ), je nutné vyplnit ve formuláři i datum narození. V tomto případě pak zaškrtněte Program KVVOPZ "ANO".

Kontaktní údaje

Firemní údaje

Fakturační adresa

Poštovní adresa (liší-li se od fakturační)

Seminář

Poznámka

Copyright © 2019 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.