Facebook

Přednášky


Přednášky a postery

 

Pokud máte zájem prezentovat na konferenci výsledky své práce, můžete toto uskutečnit formou přednášky, krátkého sdělení nebo posteru. Přednášku nebo poster můžete přihlásit při své registraci v on-line přihlašovacím formuláři (název přednášky nebo posteru, jména  autorů uveďte do Zprávy pro příjemce).

 

Abstrakta z konference (přednášky i posterová sdělení) budou k dispozici po skončení konference v elektronické podobě (pdf).

 

Postery

 

 • Postery budou umístěny na panelu o rozměrech 2,5 m x 0,95 m (výška x šířka).
 • Doporučený rozměr posteru je rozměr A0. Postery budou moci být upevněny pomocí magnetů nebo lepicí pásky.

 

Přednášky

 

 • Konečný termín zaslání abstraktu: 3. 5. 2019.
 • Abstrakt přednášek se akceptuje pouze elektronicky ve formátu WORD, velikost papíru A4.
 • Abstrakt musí být napsán v anglickém jazyce.
 • Abstrakt musí obsahovat název, jména autorů, adresu příp. e-mail, klíčová slova a samotný abstrakt.
 • Název abstraktu může obsahovat maximálně 20 slov, samotný abstrakt nesmí být delší než 500 slov.
 • V případě použití řeckých písmen, kurzívy a indexů, použijte k tomuto editor, který toto umožňuje.
 • Tabulky a obrázky používejte omezeně, maximální počet tabulek a obrázků je vždy jedna.
 • Abstrakt může být vrácen k přepracování.
 • Abstrakt zašlete na tuto e-mailovou adresu. Do předmětu napište prosím ABSTRAKT_HPLC 2019_PŘÍJMENÍ AUTORA.
 • Vzor abstraktu naleznete zde. 
Copyright © 2019 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.