Facebook
Plán hygienicko-epidemiologických opatření 

 

  • počet účastníků ve vnitřních prostorách se bude řídit dle hygienicko-epidemiologických opatření, vydaných Ministerstvem zdravotnictví, aktuálně platných v době pořádání konference,
  • během konference bude platná povinnost používat ve vnitřních prostorech respirátory třídy FFP2/KN95 a vyšší,
  • ve společných prostorách budou k dispozici příruční dezinfekce, bude zaručeno větrání v průběhu konference a dezinfekce prostor na konci každého přednáškového dne,
  • při registraci se účastník musí prokázat:

  (i) ukončeným očkováním proti onemocnění Covid-19, přičemž od poslední dávky uběhlo nejméně 14 dní, nebo 

(ii) negativním RT-PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 72 hodin, nebo

(iii) potvrzením, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

  • při registraci účastník nesmí vykazovat příznaky respiračního onemocnění Covid-19 (kašel, obtíže s dýcháním, ucpaný nos, rýma, bolesti krku a hlavy, únava) a musí se podrobit změření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem
  • tělesná teplota bude měřena všem účastníkům každý den před zahájením přednáškového cyklu
  • v případě zvýšené tělesné teploty nebo projevení výše zmíněných příznaků v průběhu konference je účastník povinen o této skutečnosti neprodleně informovat organizátora akce, aby mohla být zajištěna jeho izolace, provedení RT-PCR testu a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných příslušnou hygienickou stanicí,
  • v případě zpřísnění protiepidemických opatření bude zajištěna jejich implementace v souladu s aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví 

Dne: 25.08. 2021


Plán ve formátu pdf najdete zde.

Copyright © 2023 ceskachromatografickaskola.cz | Všechna práva vyhrazena.